Salli Garanti

Salli Systems / Easydoing Oy (“Salli”) giver en garanti på 10 år for sadelstole (undtagen Salli Light og Salli Slim modeller 5 år); en garanti på 5 år for Salli Paddler; en garanti på 2 år for borde, tilbehør, Salli Riding Pad og Salli Beanbag; og en garanti på 1 år for Salli Driver.

Garantien gælder fra købsdatoen af Salli produktet (“Produktet”), for enhver strukturel defekt i Produktet eller en fejl i dens materialer eller montering, der opstår under regelmæssig og normal indendørs brug af Produktet (“defekt”). Salli Light og Salli Slim modeller må ikke anvendes eller opbevares i temperatur under +5 °C.

Ethvert krav i henhold til defekt under denne garanti skal omgående sendes skriftligt til Salli, og under ingen omstændigheder senere end inden for syv (7) dage fra den dato distributøren/slutbrugeren har fået eller burde have fået kendskab til defekten. Eventuelle krav der ikke er foretaget inden for dette tidsrum vil være ugyldige. Datoen for købet skal verificeres af serienummeret på Produktet og slutbrugerens kvittering, eller i distributørens eller Sallis bogføring. Garantiens tid (1-10 år) bestemmes af købsdatoen.

Sallis garanti dækker ikke skader eller fejl forårsaget af:

  1. enhver væske der skader læder
  2. når stolen vælter på gulvet eller tabes (se nedenstående foto)
  3. slidtage som følge af hårde, ru eller skarpe genstande, der efterlader mærker
  4. ridser eller mærker efterladt af skarpe genstande
  5. normal slidtage
  6. kæledyr
  7. ændringer eller modifikationer af enhver art foretaget på Produktet af, eller på anmodning af, distributøren eller slutbrugeren
  8. andre dele eller objekter end dem, der er godkendt skriftligt af Salli før montering, eller på anden måde fastgjort, på Produktet.

Billede af en væltet stol me brud på polstret materiale. Polstringen må ikke fjernes med det sammen efter slag, men først når stolen tages i brug senere. Garantien gælder ikke, hvis stolen er væltet eller der er sket en anden form for skade på stolen.

Distributør/slutbruger skal sende det fejlbehæftede Produkt, på deres bekostning, til Salli fabrikken i Rautalampi, Finland, eller til et Salli lager eller et andet sted efter gensidigt aftalt mellem parterne. Salli vil omgående og uden forsinkelse inspicere det defekte Produkt efter ankomsten.

Distributør/slutbruger kan også lave en skriftlig beskrivelse af den defekte del, og tage et billede af den, og sende dette materiale direkte til Salli med post eller e-mail. Salli kan også betale for transport af den defekte del/Produkt, når det er blevet fastslået, at defekten er dækket af garantien. Det reparerede eller udskiftede Produkt vil blive returneret til forhandleren eller slutbrugeren af Salli. I tilfælde af at Produktet ikke er defekt, eller defekten ikke er omfattet af denne garanti, skal distributøren/slutbrugeren godtgøre Salli rimelige omkostninger i forbindelse med inspektion af Produktet og mulige forsendelsesomkostninger.

Hvis det er urimeligt dyrt eller upraktisk at sende det defekte Produkt til Salli fabrikken, eller at afklare garantidækningen gennem skriftlige eller billedbeskeder, skal defekten verificeres af en uvildig sagkyndig, der er enighed om mellem Salli og distributør/slutbruger for at garanti er gældende.

Garantien dækker, når alle regler er overholdt iforhold til garanti vilkårene, og Salli vil fremsende reservedele til forhandler eller slutbruger. Garantien fra Salli dækker ikke arbejdsløn eller omkostninger til samling af reservedele, eller adskillelse af de gamle dele, på vegne af slutbrugeren eller distributør, men vil give dem tilstrækkelige skriftlige eller mundtlige instruktioner.

Læderkvaliteten i polstring på Produktet kan ændres i henhold til kvalitetsniveauet. Kvalitet A1 er praktisk taget fejlfri; A2 kan have lidt uens overflader i forskellige størrelser, og naturlæders mere normal naturlighed.

Sallis begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, uanset om de er skriftlige, udtrykkelige eller underforståede. Distributørens/slutbrugerens eneste krav er reparation eller udskiftning, alt efter Sallis eget skøn, af det mangelfulde Produkt, der er omfattet af garantien. Salli er ikke ansvarlig for nogen som helst indirekte, følgevirkende, tilfældige eller strafferetslige erstatninger, eller tabt fortjeneste eller tab af goodwill. Salli har ingen anden garanti, og frasiger sig hermed enhver anden garanti, lovbestemt eller på anden måde, udtrykkeligt eller stiltiende i forhold til Produktet, herunder, uden begrænsning, nogen garanti for egnethed til et bestemt formål eller salgbarhed. Men denne produktgaranti er ikke, og er ikke beregnet til, at begrænse de rettigheder, som forbrugerne måtte have i henhold til lovgivning. Distributøren er ansvarlig for alle eventuelle garantier, som distributøren selv eller underleverandører eller enhver anden tredjepart, som tilfældet kan være, leverer til sine kunder og/eller slutbrugere med hensyn til Produktet, der er i tillæg til, eller i uoverensstemmelse med de garantier, som Salli leverer i denne aftale, og Salli er ikke forpligtet til at honorere disse.